• Doanh nghiệp
  • Chi tiết lợi ích khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Chi tiết lợi ích khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Chọn làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn sẽ có không ít khó khăn nhưng nhiều nhất vẫn là lợi ích mà bạn có được khi mạnh dạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để kinh doanh.

Doanh nghiệp khi thành lập nếu muốn nhanh chóng và thuận lợi thì cách tốt nhất là tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình trong quá trình đăng ký kinh doanh. Đó là điều mà mọi doanh nghiệp cần phải biết.

Chi tiết lợi ích khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ. Loại hình này có rất nhiều ưu điểm và lợi ích trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nếu bạn bỏ qua nó thì đó thật sự là điều rất đáng tiếc.

Lợi ích về thuế

Thuế là điều mà hầu như không một doanh nghiệp nào có thể thoát được trong quá trình đăng ký kinh doanh. Khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần biết là loại hình doanh nghiệp này chỉ chịu thuế TNDN còn thuế TNCN cho các nguồn lợi mà chủ doanh nghiệp có được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thì không phải chịu.

Tính chủ động

Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân chính là doanh nghiệp có khả năng mang đến tính chủ động cao nhất. Bởi vì doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thế cho nên, để có thể đảm bảo việc kinh doanh thuận lợi thì chủ doanh nghiệp được quyền tự quyết và có thể chủ động trong mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp.

Khả năng xoay hồi vốn

Nếu bạn kinh doanh nhỏ lẻ thì uy tín của bạn không cao mặc dù bạn cũng là người chủ duy nhất của cơ sở kinh doanh mình. Thế nhưng, khi bạn chọn làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chắc chắn là uy tín của doanh nghiệp sẽ cao hơn rất nhiều? Vì sao ư? Bởi khi thành lập doanh nghiệp thì quy mô kinh doanh sẽ lớn hơn. Và niềm tin của đối tác, khách hàng và người thân cũng cao hơn. Ngoài ra thì doanh nghiệp sẽ được sự hỗ trợ của nhà nước trong việc xoay hồi vốn vì sau khi hoạt động được 6 tháng thì doanh nghiệp sẽ được cho vay vốn kinh doanh.

Tính thương hiệu

Thử hỏi, nếu bạn mở một cửa hàng kinh doanh thì thương hiệu của bạn mấy ai biết đến bằng việc bạn chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Tất nhiên là việc thành lập doanh nghiệp sẽ có lợi ích to lớn hơn nhiều trong việc đưa hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp đi vào thị trường được nhanh chóng và rộng khắp nhất. Không chỉ được pháp luật bảo hộ thương hiệu mà việc thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp nhiều người biết đến thương hiệu của bạn nhiều hơn so với việc kinh doanh nhỏ lẻ.

Có nhiều quyền lợi

Bạn chọn thành lập doanh nghiệp thì quyền lợi của bạn đối với doanh nghiệp có thể nói là mang tính tuyệt đối. Bạn được quyền định đoạt số phận của doanh nghiệp tư nhân theo ý mình và được hưởng mọi lợi nhuận sau thuế từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

Nói tóm lại thì việc tiến hành chuẩn bị thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân là lựa chọn rất đúng đắn nếu bạn muốn đi vào con đường kinh doanh chính quy và muốn phát triển thương hiệu trong tương lai.