• Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không

Rất nhiều người băn khoăn không biết là chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không khi đây là loại hình doanh nghiệp có tính chất đặc biệt hơn so với các loại doanh nghiệpkhác.

Việc lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập  doanh nghiệp không còn là vấn đề quá xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Vì thế cho nên, dịch vụ này đã trở thành một cánh tay đắc lực để giúp đỡ mọi người hoàn thành các thủ tục một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không

Vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không đang là tranh cãi của rất nhiều người. Vì so với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư  nhân có quyền và nghĩa vụ khác hơn. Vì thế cho nên, vấn để về thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có phần khác biết.

Nếu như các loại hình kinh doanh khác thì việc thu nhập sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân thì với việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ không bị đánh thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu mình có được từ việc kinh doanh. Vì sao ư?

- Thứ nhất là doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thế nên mọi hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh đều do chủ doanh nghiệp tự chịu.

- Thứ hai là doanh nghiệp tư  nhân vẫn là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định chung của pháp luật. Như vậy thì các khoản về thuế đều phải thực hiện. Trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, khoản thu của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là khoản thu của doanh nghiệp tư  nhân đó. Vậy nếu doanh nghiệp tư nhân đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản lợi nhuận có được rồi chủ doanh nghiệp  tư nhân lại phải đóng thuế thu nhập cá nhân trên số lợi nhuận đó thì chẳng phải là khoản thu đó bị đánh thuế  02 lần hay sao.

- Thứ ba là ngoài các khoản thu của doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các nguồn thu phát sinh khác, ngoài nguồn thu từ doannh nghiệp.

- Thứ tư là khi thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân thì chủ doanh nghiệp  tư nhân  cần xác định rõ khoản thu đó là từ nguồn thu của doanh nghiệp hay nguồn thu bên ngoài để cơ quan chức năng có mức tính thuế hợp  lý.

Nói tóm lại là vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không đang là điều khiến nhiều người  quan tâm. Pháp luật cần có các quy định rõ ràng hơn để người dân có thể nắm bắt thông tin được chính xác nhất.