• Kinh doanh
  • Chứng khoán Nông nghiệp (AGR) đạt lợi nhuận gần 20 tỷ đồng

Chứng khoán Nông nghiệp (AGR) đạt lợi nhuận gần 20 tỷ đồng

CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (AGR) cho biết, năm 2013, Công ty đạt doanh thu hơn 378 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng. Trong đó, quý IV/2013, Công ty đạt doanh thu 79 tỷ đồng và lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Theo AGR, mặc dù doanh thu trong năm 2013 từ hoạt động môi giới tăng 33%, lên hơn 6,4 tỷ đồng, nhưng hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn chỉ ở mức gần 27 tỷ đồng, giảm 69% và doanh thu khác cũng chỉ ở mức 39 tỷ đồng, giảm 47%. Việc doanh thu giảm mạnh là nguyên nhân chính làm lợi nhuận trong kỳ suy giảm. Hiện thế mạnh của AGR là mảng kinh doanh vốn. Cụ thể, Công ty đang tập trung phát triển một số lĩnh vực kinh doanh an toàn như tiền gửi, đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu có ngân hàng đảm bảo thanh toán.