Trang chủ » Chứng nhận chứng chỉ huấn luyện an toàn trong lao động

Chứng nhận chứng chỉ huấn luyện an toàn trong lao động

(Ngày đăng: 09-01-2018 03:10:24)
icon facebook   icon google plus  
Những đối tượng được tham gia khó huấn luyện an toàn lao động, sau khi kết thúc và đủ điều kiện sẽ được cấp những chứng nhận chứng chỉ. Chúng có giá trị như những tấm bằng mà chúng ta vẫn có. Chứng nhận chứng chỉ được thông qua bởi các cơ quan chức năng.

 

Một số nguồn lao động đang lo lắng về khả năng hiểu biết của các công nhân viên trong doanh nghiệp đang không đầy đủ giống như trong những chứng chỉ sau mỗi lớp huấn luyện an toàn lao động cho mọi người, vậy đối tượng nào sẽ đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

Trong khi có văn bản yêu cầu thma gia lớp huấn luyện an toàn lao động của các bên liên quan, công nhân viên sẽ được yêu cầu tham gia, bắt buộc phải có mặt, trong thời gian học học viên phải nghiêm túc và có sự thảo luận ý kiến. Kết thúc khóa học mọi người sẽ được làm bài kiểm tra nếu đạt yêu cầu đạt thì mới được cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện hoặc ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở tùy thuộc vào đối tượng tham gia thuộc nhóm nào.

Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động có thời hạn 5 năm, chứng nhận huấn luyện an toàn lao động có thời hạn 2 năm. Trước khi hết hạn thì những cơ sở doanh nghiệp phải lập danh sách những người có chứng chỉ huấn luyện trước 60 ngày kèm theo các văn bản có liên quan như giấy tờ, chứng minh thư… Khi được cấp chứng chỉ, yêu cầu những người được cấp phải giữ cẩn thận và bảo vệ nó, tránh tình trạng làm mất quá nhiều lần và yêu cầu được cấp lại quá nhiều lần sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của các bên liên quan.

Trong trường hợp chứng chỉ, chứng nhận bị mất, hỏng hay thất lạc thì người được cấp chứng nhân chứng chỉ phải có những xác nhận cả cơ sở gửi tổ chức hoạt dộng dịch vụ để được cấp lại tránh trường hợp khi xảy ra tình huống không may và không có chứng nhận mặc dù đã được công nhận. Trường hợp chứng chỉ, chứng nhận sẽ không được công nhận hay khi bị mất sẽ không cấp lại khi hết hạn thời gian hiệu lực trong chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, người được cấp chứng chỉ chứng nhận huấn luyện nhưng lại không có mặt tham dự tại buổi huấn luyện an toàn đình kỳ hay huấn luyện lại tại các cơ quan.