Dự án gạch block mới

Dự án gạch block mới Từ lần gặp đầu tiên, trong quá trình đấu thầu đến khi xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Unicons luôn dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm kỹ thuật cũng như điều kiện thương mại

Unicons, một thành viên của Coteccons Group, luôn quan niệm chúng tôi là một bộ phận không thể tách rời trong quá trình phát triển dự án của các Chủ đầu tư gạch block. Bởi vậy, chúng tôi luôn luôn tìm kiếm các giải pháp đa dạng để đảm bảo thành công cho tất cả các dự án mà chúng tôi thi công.

Thay vì nêu lên vấn đề, chúng tôi luôn đi tìm giải pháp. Vì vậy chúng tôi là người lắng nghe và là đối tác tin cậy của khách hàng. Từ lần gặp đầu tiên, trong quá trình đấu thầu đến khi xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Unicons luôn dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm kỹ thuật cũng như điều kiện thương mại để nỗ lực gia tăng giá trị cho dự án của Quý vị.