• Chia sẻ
  • Giải thích chuyện côn trùng bay thấp thì trời mưa

Giải thích chuyện côn trùng bay thấp thì trời mưa

Chim én thường chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Thời điểm này én thường bay thành đàn. Thông thường khi chúng sà xuống mặt đất là báo hiệu trời sắp mưa.

TS Võ Thành An, Đại học Quốc gia Hà Nội: Chim én thường chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Thời điểm này én thường bay thành đàn. Thông thường khi chúng sà xuống mặt đất là báo hiệu trời sắp mưa. Nguyên nhân là trước lúc trở trời, trong không khí có nhiều hơi nước, đọng vào những bộ cánh mỏng của côn trùng, làm tăng tải trọng, khiến chúng chỉ có thể bay là là sát mặt đất.
Trong số các côn trùng này có loài lớn như chuồn chuồn, nhưng cũng có các loài mối, muỗi nhỏ mà chúng ta không nhìn thấy. Ngoài ra, vì áp thấp, ngột ngạt, nên nhiều loài sâu bọ cũng chui lên khỏi mặt đất. Chim én hay một số loài khác bay xuống thấp chính là để bắt những côn trùng, sâu bọ này.