• Bé yêu
  • Giới thiệu bóng đèn philip huỳnh quang

Giới thiệu bóng đèn philip huỳnh quang

Bóng đèn philip huỳnh quang cho ra ánh sáng tốt hơn bóng đèn sợi đốt truyền thống. Vì vậy sản phẩm này rất được ưa thích tại thị trường trong nước. Sau đây là giới thiếu sơ bộ về bóng đèn philip huỳnh quang

Bóng đèn philip huỳnh quang hay gọi đơn giản là đèn tuýp gồm điện cực (vonfram) vỏ đèn và lớp bột huỳnh quang. Ngoài ra, người ta còn bơm vào bóng đèn philip một ít hơi thủy ngân và khí trơ (neonargon...) để làm tăng độ bền của điện cực và tạo ánh sáng màu.

Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực làm phát ra tia tử ngoại (tia cực tím). Tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang làm đèn phát sáng. Ngoài ra, để giúp cho hiện tượng phóng điện xảy ra, người ta phải lắp thêm chấn lưu (tăng phô) và tắc te (chuột).

Bóng đèn philip huỳnh quang

 

Do ít tỏa nhiệt ra môi trường nên bóng đèn philip huỳnh quang sẽ cho hiệu suất phát sáng cao hơn nhiều so với đèn sợi đốt và lại có tuổi thọ cao hơn. Bình quân, dùng bóng đèn philip huỳnh quang tiết kiệm hơn đèn sợi đốt 8 đến 10 lần. Hiện nay, ngoài thị trường xuất hiện đèn huỳnh quang thu nhỏ (còn gọi là compact). Nó cũng rất giống với bóng đèn philip huỳnh quang nhưng hiệu suất phát quang cao hơn và tiết kiệm điện năng hữu hiệu hơn.