Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiện nay, theo thống kê của bộ kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Thế nhưng lâu nay, các doanh nghiệp này còn chưa có được sự hỗ trợ đúng mực để đạt được sự phát triển tối ưu. Chính vì thế luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.

Hằng ngày, hàng giờ, dịch vụ thành lập doanh nghiệp lại thành lập các công ty, doanh nghiệp mà phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những điều mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần là những quy định hỗ trợ cụ thể về mặt bằng sản xuất, tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công…

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiểu được tâm tư, nguyện vọng đó, nhà nước ta đã cho ra đời luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như quy định ban hành thì dự luật này sẽ là một khuôn khổ pháp lý cao nhất và  nó có tính liên tục, nhất quán, toàn diện cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự ban hành luật này sẽ giúp phát triển doanh nghiệp có sự gia tăng số lượng  một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó thì nó còn có thể nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực doanh nghiệp này. Đặc biệt là thông qua việc thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc để phù hợp với mục tiêu và lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia.

Hơn thế nữa thì khi luật này ban hành, nó sẽ giúp xác định rõ trách nhiệm và vai trò của chính phủ cùng các cơ quan trung ương và địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời,luật này còn có thể củng cố hệ thống triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ trung ương đến địa phương.

Một trong những ý nghĩa mà không phải ai cũng biết chính là khi pháp luật ban hành bộ luật này thì nó đã giúp tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. những sự hỗ trợ của luật này không tạo ra sự phân biệt đối xử hay tạo ra sự bất bình đẳng giữa các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.  Có được kết quả đó là  do trong dự thảo có phân chia các nhóm doanh nghiệp ở các mức hỗ trợ khác nhau. Chính vì thế nên luật này không tạo ra sự bao cấp cho các doanh nghiệp thiếu năng lực, không có khả năng phát triển và có nguy cơ giải thể, phá sản.Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp có tiềm năng được nhận sự hỗ trợ tốt nhất để phát triển, tránh đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp nguy cơ “chết”.

Luật hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn giúp mở rộng thị trường và nâng cao cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về khả năng cung ứng hàng hóa dịch vụ cho các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, dự thảo cũng xác định các biện pháp hỗ trợ mang tính chuyên biệt nhằm  hướng tới những doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một số ngành, lĩnh vực là lợi thế của Việt Nam