• Chia sẻ
  • Kiểm định chống sét và những bước đi đúng hướng

Kiểm định chống sét và những bước đi đúng hướng

Kiểm định chống sét là một ngành dịch vụ kiểm định mới phát triển trong thời gian gần đây. Việc kiểm định chống sét không phải như những ngành kiểm định về chất lượng như an toàn vệ sinh thực phẩm, hay kiểm định chất lượng về quần áo, giày dép,… Kiểm định chống sét thực sự phải có những bước đi đúng hướng mới có thể phát triển được bền vững.

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất trong kiểm định chống sét.

Bất kỳ một nền kinh tế nào, một xã hội nào muốn phát triển đầu tiên phải dựa vào cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng. Trong sự phát triển của xã hội, kiến trúc thượng tầng có kết cấu chặt chẽ, muốn phát triển kinh tế - xã hội trước hết phải có cơ sở hạ tầng đảm bảo. Việc phát triển kinh tế thị trường hiện nay của nước ta đã đảm bảo cho hoạt động kiểm định chống sét có một cơ sở hạ tầng kiên cố, vững mạnh đảm bảo cho sự phát triển của hoạt động kiểm định chống sét. Nếu không có cơ sở hạ tầng như hiện nay thì việc kiểm định chống sét chỉ xảy ra một cách thưa thớt, rải rác ở một vài địa điểm có nhu cầu cao, đông dân cư hoặc những nơi có nền kinh tế thực sự phát triển.

kiểm định chống sét

Khí hậu ảnh hưởng đến kiểm định chống sét.

Với khí hậu thường xuyên mưa lớn, dòng điện từ sét xảy ra thường xuyên trong các mùa mưa bão. Hơn nữa, với khí hậu nóng ẩm, việc hệ thống chống sét dễ dàng xuống cấp là điều tất yếu khách quan, không thể nào đảm bảo chất lượng còn nguyên vẹn như khi mới lắp đặt. Việc phát triển hoạt động kiểm định chống sét là cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích con người, lợi ích xã hội. Hoạt động kiểm định chống sét đã có cái nhìn đúng đắn khi cố gắng phát triển ngành dịch vụ này.

Nguồn lực trọng tâm trong kiểm định chống sét.

Nguồn lực trọng tâm ở đây chính là sự phát triển kinh tế. Nền kinh tế không phát triển thì khó có khả năng kéo theo những ngành dịch vụ kiểm định này đi lên được. Chỉ khi các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển mới có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề bên thềm. Ngành kiểm định chống sét cũng là một ngành không hoàn toàn độc lập những cũng phụ thuộc khá nhiều vào sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Tiền đề đặt ra vì các doanh nghiệp phát triển công nghiệp đều cần đến thiết bị chống sét và việc kiểm định chống sét này vô cùng quan trọng. Nó có ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của doanh nghiệp nếu hệ thống chống sét không đảm bảo.

Yếu tố con người cũng được đầu tư, chú trọng phát triển để đảm bảo một nguồn nhân lực bổ sung cho hoạt động của ngành kiểm định chống sét là sự tin cậy của khách hàng.

Đảm bảo đầu tư, thực hiện những bước đi đúng đắn về cơ sở vật chất, thấy được tầm quan trọng do khí hậu gây ra, thấy được tiềm năng kinh tế và tầm quan trọng của yếu tố con người là một trong những bước nhìn nhận, bước đi đúng đắn giúp kiểm định chống sét ngày càng phát triển.