• Chia sẻ
  • Lưu ý thông tin khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Lưu ý thông tin khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Khi muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì các doanh nghiệp cần phải nắm được các quy định và điều kiện được ban hành để có thể đảm bảo tính pháp lý một cách hiệu quả nhất.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ mặc dù nó mang lại những tiện lợi trong quá trình sử dụng nhưng có nhiều lúc cũng cần phải sử dụng đến hóa đơn giấy đơn giấy để có thể đảm bảo tiến trình công việc được thuận lợi nhất.

Lưu ý thông tin khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Thực tế thì để chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy không phải là vấn đề quá khó khăn. Doanh nghiệp chỉ cần nắm rõ các thông tin sau là đã có thể thực hiện được việc chuyển đổi hóa đơn một cách hiệu quả nhất.

Khi nào cần chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

- Khi doanh nghiệp cần có hóa đơn để chứng minh nguồn gốc của các hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên đường để cơ quan chức năng kiểm tra.

- Khi thực hiện việc lưu trữ kế toán để làm căn cứ cho cơ quan chức năng kiểm tra khi cần thiết.

Yêu cầu khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy :

- Hóa đơn điện tử sau khi chuyển sang hóa đơn giấy thì cần đảm bảo được tính pháp lý của nó bằng cách thông tin ghi trên hóa đơn phải đảm bảo tính toàn vẹn, không được thay đổi bất cứ thông tin gì trên hóa đơn.

- Có ký hiệu thể hiện việc đã chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

- Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì phải có họ tên và chữ ký của người thực hiện chuyển đổi hóa đơn.

Thông tin cần có khi chuyển đổi hóa đơn

Một khi doanh nghiệp đã thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo là trên hóa đơn sau khi đã chuyển đổi có các thông tin sau:

- Trên hóa đơn đã chuyển đổi phải ghi rõ thông tin là “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”.

- Ngoài ra thì hóa đơn giấy sau khi đã chuyển đổi muốn có tính hợp lệ thì nó phải có tên và chữ ký của người thực hiện chuyển đổi.

- Hóa đơn sau khi chuyển đổi phải có thông tin về thời gian thực hiện chuyển đổi hóa đơn.

Những yếu tố cần có khi thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử này sẽ giúp cho cơ quan chức năng có thể nắm được thông tin và đảm bảo xác định chính xác việc chuyển đổi hóa đơn của doanh nghiệp có thực hiện theo đúng quy định và có giá trị pháp lý hay không.

Nói tóm lại thì nếu doanh nghiệp muốn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy thì doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng được các yếu tố nêu trên để việc thực hiện chuyển đổi được đúng quy định ban hành.