• Doanh nghiệp
  • Những lầm tưởng của nhiều người về công ty kiểm định

Những lầm tưởng của nhiều người về công ty kiểm định

Thông tin liên quan tới hoạt động của các công ty kiểm định hiện nay đã rất nhiều, mọi người rất dễ tìm hiểu nếu cần. Nhưng đồng thời, còn có những lầm tưởng về những đơn vị đó khiến bạn hiểu sai vấn đề.

 

Công ty kiểm định ra đời và phát triển gắn bó với tình hình hoạt động của các công ty doanh nghiệp. Về vai trò chức năng của các công ty này ai cũng có thể đoán ra nhưng trên thực tế vẫn còn một số ý kiến lầm tưởng về sự hoạt động của công ty kiểm định.

Khi đề cập đến công ty kiểm định người ta liên tưởng đến ngay các doanh nghiệp sản xuất đang có nhu cầu kiểm tra an toàn và sử dụng dịch vụ kiểm định để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra an toàn và hiệu quả. Công ty kiểm định cung cấp dịch vụ kiểm định và các dịch vụ bổ sung khác để hỗ trợ tốt hơn cho sản xuất, xung quanh tính chất và vai trò công việc mà có một số ý kiến chưa đúng về sự tồn tại và hoạt động của công ty kiểm định, gây nên những sự hiểu lầm về bản chất của những công ty này.

Ý kiến công ty kiểm định không phải là công ty kinh doanh độc lập. Nhiều người cho rằng nhiệm vụ chính của các công ty này là cung cấp dịch vụ liên quan đến kiểm định và không hề sản xuất ra bất kì sản phẩm hàng hóa như các khu công nghiệp, cộng với khi tìm kiếm trên internet có quá nhiều thông tin không chính thức nên họ nghĩ rằng công ty kiểm định không phải là đơn vị kinh doanh độc lập. Thực sự thì các công ty này muốn hoạt động được thì phải có giấy phép kinh doanh, có văn phòng, trụ sở rõ ràng và thực hiện dịch vụ kiểm định là công việc chính, tức là có đầy đủ cơ sở pháp lý để được xem là một đơn vị kinh doanh. Bên cạnh đó có không ý người cho rằng công ty kiểm định sẽ quyết định quyền kinh doanh của doanh nghiệp, đây là điều rất dễ gây hiểu lầm. Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất do bộ lao động cấp còn công ty kiểm định chỉ cấp giấy chứng nhận tình trạng an toàn máy móc để hoạt động sản xuất để trình khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Hai điều này dễ gây nhầm lẫn và về bản chất công ty kiểm định không quyết định trực tiếp quyền hoạt động của doanh nghiệp.