• Gia đình
  • Phân tích bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu

Đề bài : Phân tích bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu là một bài nói về tư tưởng cách mạng, nó như một lời tâm niệm trong lòng người đọc. Có lẽ với tác giả bài thơ Từ Ấy là một lý tưởng cách mạng đúng đắn, hợp lý và báo hiệu một cuộc sống với đối với những người được đứng vào hàng ngủ của Đảng.

Bài thơ Từ Ấy được ra đời trong hoàn cảnh vô cùng có ý nghĩa với tác giả. Khi mà tác gải được đứng vào hàng ngũ của  Đảng của cách mạng. Có lẽ đối với một người khác thì đó là sự áp lực, lo lắng về công việc, trách nhiệm nhưng đối với tác giả là sự vui mừng tột độ. Vì mình được vinh dự đứng vào đội ngũ chỉnh tề của Đảng của cách mạng.

Mở đầu bài thơ, tác giả đã không ngừng kể về sự vui mừng của mình như một đứa con nít. Bằng những hình ảnh vô cùng đơn giản mà thấm thía lòng người.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Bằng các hình ảnh cụ thể như: bừng nắng hạ, mặt trời, chói qua tim, vườn hoa lá, tiếng chim… các hình ảnh này lại cho người đọc thấy được sự vui mừng khi mà bắt gặp được một lý tưởng đúng đắn chói lói như vậy phải không nào? Không nhưng thế mà hình ảnh mặt trời còn là nổi bật hơn khái quát rõ hơn đó là mọt mặt trời của sự chân lí, của sự công bằng. Với không gian rộng lớn làm tô đậm thêm cái lí tưởng cía đúng đắn mà đạt biệt báo hiệu một cuộc sống mới, cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

Ở khổ thơ tiếp theo, tác giả lại đưa cái tôi cá nhân, cái tôi của lí tưởng sống cao đẹp vào với mọi người . Vẽ ra một lí tưởng mới mẽ và tác giả cũng tự nguyện sâu sắc và quyết tâm cao độ với lẽ sống đó. Và ông cũng muốn hòa mình , cái tôi cá nhân với mọi người để cùng hướng tới những gì tốt đẹp, tươi sáng của cộng đồng của xã hội.

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ...

Ở khổ thơ cuối cùng này, tác giả đã đặt mình vào với dòng đời với môi trường rộng lớn của quần chúng lao khổ để tác giả có thể cảm nhận một cách sâu sắc hươn ề cuộc đời cũng như đòi ống của người dân. Tác giả không chỉ cảm nhận bằng hình thức mà còn bằng cả tình cảm của chình tác giả, bằng sự giao cảm rung động của cả con tim.

Với cách sử dụng các từ ngũ mang tính chát ướt lệ cao để cảm nhận mình chính là một thành viên nhỏ bé của xã hội. Ý tác giả muốn khẵng định được sự nhỏ bé như vậy nhưng nhiều cái nhỏ bé cộng lại thì đó là sự lớn lao. Và còn muốn mọi người phải thấu hiểu , đồng cảm với những tấm lòng khác và luôn chia sẽ đòng cảm cảm thông với họ.

Đồng thời kêu gọi mọi người đứng vào hàng ngủ của Đảng và nhà nước để cùng chung tay bảo vệ cái ý chí, lí tưởng sống cao đẹp đó. Bằng những hành động cụ thể để phục vụ tốt cho cuộc sống và hướng tới một tương lai coa đẹp hơn.