• Bé yêu
  • Tạo không gian công cộng hiệu quả

Tạo không gian công cộng hiệu quả

Kaid Benfield là giám đốc Chương trình Cộng đồng Bền vững, GS trợ giảng tại Đại học George Washington; người đồng sáng lập của hệ thống đánh giá LEED; người đồng sáng lập Liên đoàn Tăng trưởng Thông minh của Mỹ; tác giả của nhiều cuốn sách viết về đô thị, đô thị hóa và tăng trưởng thông minh. Kaid Benfield là người tham gia nhiều dự án với kiến thức sâu rộng về kiến trúc, quy hoạch, đô thị… Sau đây là một số quan điểm của ông về kinh nghiệm để tạo ra một không gian công cộng thực sự hiệu quả:

Cộng đồng chính là Chuyên gia: Trong bất kỳ cộng đồng nào cũng có những người có thể cung cấp thông tin về lịch sử của một khu vực, về những chức năng hoạt động xưa kia của khu vực và có thể đưa ra nhận định về một số vấn đề quan trọng, có ý nghĩa cho cộng đồng nói chung. Vì thế, người quản lý đô thị /KTS/nhà quy hoạch đừng ngại bỏ công sức ra tìm hiểu điều này để rồi sẽ giúp cho quá trình thiết kế sẽ được “chuẩn” hơn.

 
Tạo ra một không gian công cộng chứ không phải là tạo ra một thiết kế đơn thuần: Mục đích là để tạo ra một nơi mà có ý nghĩa đối với cộng đồng về mặt tinh thần, đồng thời không gian đó cũng phải tạo ra sự thoải mái, tiện lợi về mặt thể chất. Không phải là cứ tạo ra một không gian trống với những trang trí đơn điệu để rồi chẳng có mấy ai lui tới. Đây là điều tưởng như dễ dàng nhưng lại rất khó thực hiện.
 
Tìm kiếm đối tác: Đối tác của không gian công cộng rất quan trọng. Chúng là những yếu tố vô giá trong việc hỗ trợ, tạo sự thành công của không gian công cộng. Đó có thể là các tổ chức địa phương, bảo tàng, trường học…