Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là một bước tiến rất quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam. Vậy việc thành lập này cần những điều kiện gì, thủ tục như thế nào?

Việt Nam là một đất nước đang phát triển và đã gia nhập vào rất nhiều tổ chức thương mại trên thế giới. Điều này vừa là một thuận lợi đồng thời cũng là một thách thức không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp trong nước. Để mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và tìm đến nguồn tiêu thụ rộng lớn hơn, nhiều nhà đầu tư đã quyết định thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ nước ta đều có quyền thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài và tùy theo năng lực tài chính mà có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh khác nhau.

Khi lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung, sửa đổi nội dung giấy chứng nhận kinh doanh. Thủ tục thành lập phải đúng theo quy định của pháp luật thì mới được cơ quan chức năng xét duyệt để thành lập doanh nghiệp.  Kế toán Sài Gòn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TIN DƯỚI: