• Chia sẻ
  • Thủ tục khi vận chuyển đường biển hàng xuất khẩu

Thủ tục khi vận chuyển đường biển hàng xuất khẩu

Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa thông qua vận chuyển đường biển, có những quy định rất cụ thể về thủ tục mà các doanh nghiệp cần tuân thủ, điều đó đảm bảo kiện hàng sẽ được thông quan một cách nhanh chóng.

Thủ tục khi vận chuyển đường biển hàng xuất khẩu

Lâu nay những quy định liên quan tới vận tải hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển dành cho các công ty vận tải đường biển và chủ hàng đã được đưa vào áp dụng. Một khi có thể nắm rõ những điều khoản quy định liên quan tới hoạt động này, nó giúp các đơn vị có thể chủ động hơn rất nhiều, cũng như tạo điều kiện để hàng hóa có thể lưu thông ổn thỏa.

Các lô hàng hóa khi tham gia quá trình xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. đều được ủy thác cho đơn vị là các công ty vận chuyển đường biển giải quyết từ khi thông quan cho đến lúc hàng hóa được xếp lên tàu. Các chứng từ liên quan đến quá trình hoạt động này bao gồm:

Chứng từ liên quan đến hải quan :

1. Một văn bản của bộ thương mại hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép xuất khẩu hàng hóa ( để đối chiếu với hàng hóa xuất khẩu).

2. Hai bản chính các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có liên quan.

3. Một bản sao hợp đồng mua bán ngoại thương, hoặc các giấy tờ tương ứng khác.

4. Một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu.

5. Hai bảng chính kê khai hàng hóa chi tiết xuất khẩu.

Chứng từ liên quan đến cảng và tàu

1. Chỉ thị sắp xếp hàng hóa của người ủy quyền gửi hàng và bên công ty bốc xếp hàng hóa.

2. Biên lai nhận hàng (xác nhận hàng hóa đã được chuyển lên tàu) của thuyền phó.

3. Vận đơn đường biển (quan trọng trong vận chuyển hàng quốc tế)

4. Bảng danh sách hàng hóa được vận chuyển trên tàu

5. Phiếu kiểm tra và đếm hàng (thông tin chi tiết về số lượng thực tế hàng hóa trên tàu)

6. Sơ đồ sắp xếp hàng hóa.

Chứng từ liên quan khác

1. Các giấy tờ liên quan đến chứng nhận nguồn gốc xuất xứ

2. Các giấy tờ liên quan đến chứng nhận bảo hiểm hàng hóa

3. Các giấy tờ liên quan đến xác định trọng lượng, kích cỡ của hàng hóa trên tàu

4. Các giấy tờ liên quan đến các hóa đơn thuơng mại, phiếu đóng gói hàng hóa….

Bên cạnh đó, tùy từng loại hàng hóa đặc biệt, mà các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có thêm những văn bản điều chỉnh cho hợp lý theo từng giai đoạn. Việt Nam đang là nước dẫn đầu khu vực về xuất khẩu nông sản, vải, và da giày sang các thị trường quốc tế. Vì thế vận tải đường biển đã và đang là một ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.