Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Ngày nay, thành lập công ty tư nhân ngày càng được quan tâm nhiều hơn bởi các cá nhân và tổ chức khi có nhiều hình thức thành lập doanh nghiệp như công ty Cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Vậy thủ tục thành lập công ty tư nhân gồm những gì?

Các hình thức thành lập có nhiều cách khác nhau, nhưng ngày nay ở dịch vụ thành lập doanh nghiệp phổ biến  nhất là thành lập công ty tư nhân. Thủ tục thành lập công tư nhân là một trong những điều băn khoăn lớn nhất khi đến với các công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty tư nhân

Trước tiên chúng ta cần phải hiểu được công ty tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh cũng như chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngay cả khi người vi phạm là người được thuê.

Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.Điều này chính là ưu điểm riêng so với các loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần.

Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khi việc kinh doanh gặp khó khăn .Các thủ tục thành lập công ty tư nhân thì chủ công ty tư nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, khi làm thủ tục thành lập công ty tư nhân thì việc nắm rõ ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty này là một điều rất quan trọng để đảm bảo tốt hơn trong hoạt động kinh doanh sau này.