• Bé yêu
  • Tiêu chuẩn thẩm định gạch block

Tiêu chuẩn thẩm định gạch block

Tiêu chuẩn thẩm định gạch block Ký hiệu quy ước cho gạch bê tông tự chèn được ghi theo thứ tự: tên theo hình dáng - mác gạch - chiều cao - số hiệu tiêu chuẩn này. Ví dụ: ký hiệu quy ước hình lục lăng, mác 300, chiều cao 60mm là:

1. Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch block bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn.

TCVN 6065 : 1995     Gạch xi măng lát nền.

TCVN 6260 : 1997     Xi măng poóc lăng hổn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6355-3 : 1998  Gạch block xây - Phương pháp xác định độ hút nước.

3. Hình dáng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước.

3.1. Hình dáng:

Gạch block bê tông tự chèn có hình dáng rất đa dạng. Một số hình dáng và tên gọi thông dụng quy định trên hình 1.

Chú thích - Tuỳ theo yêu cầu sử dụng có thể sản xuất gạch block bê tông tự chèn có hình dáng khác hình 1.

3.2. Kích thước và sai lệch kích thước: theo bảng1.

Bảng 1 - Kích thước và sai lệch kích thước.

Kích thước tính bằng mm

Kích thước

Mức

Sai lệch cho phép

Chiều dài t, không lớn hơn
Chiều rộng, b
Chiều dầy, h

280
60
140

± 2
± 2
± 3

Chú thích:

1/. Chiều rộng và các kích thước tạo dáng được sản xuất theo yêu cầu của người sử dụng.

2/. Ưu tiên sản xuất các loại gạch có chiều dầy: 60mm - 80mm - 100mm, 120mm.

4. Ký hiệu quy ước.

Ký hiệu quy ước cho gạch bê tông tự chèn được ghi theo thứ tự: tên theo hình dáng - mác gạch - chiều cao - số hiệu tiêu chuẩn này. Ví dụ: ký hiệu quy ước hình lục lăng, mác 300, chiều cao 60mm là: