• Bé yêu
  • Tiết lộ bí mật quá trình xây dựng Tử Cấm Thành

Tiết lộ bí mật quá trình xây dựng Tử Cấm Thành

Các nhà sử học mới đây đã phát hiện ra một phần bí mật trong việc xây dựng Tử Cấm Thành, tòa thành kiên cố nơi ở của 24 vị hoàng đế Trung Quốc thời xưa.

Tử Cấm Thành nằm tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1406, phải tới 14 năm sau nó mới được hoàn thành. Từ năm 1420 tới năm 1911, đây là trung tâm quyền lực của các triều đình Trung Quốc. Ngoài các gian phòng và cung điện dùng làm nơi bàn việc chính sự, Tử Cấm Thành còn là nơi ăn ở cho các hoàng đế Trung Quốc và gia đình họ. Tổng cộng có 24 vị hoàng đế từng ở đây, 14 hoàng đế thuộc triều nhà Minh và 10 hoàng đế còn lại dưới thời nhà Thanh.