• Kinh doanh
  • Quỹ tín dụng nhân dân cho vay lãi suất thấp để mua máy cày Kubota

Quỹ tín dụng nhân dân cho vay lãi suất thấp để mua máy cày Kubota

Số tiền vay được quy định tối đa là 100 triệu, lãi suất thấp được tính trong vòng 5 năm. Qua thời hạn 5 năm lãi suất sẽ tính tùy theo từng thời điểm và chắc chắn lãi suất sẽ cao hơn. Số tiền vay có thể mua máy cày.

Quỹ tín dụng nhân dân cho vay lãi suất thấp để mua máy cày Kubota

Quỹ tín dụng nhân dân xã được thành lập những năm gần đây và đang hoạt động tương đối tốt. Mỗi xã có một quỹ tín dụng giúp đỡ người dân trong việc gửi tiết kiệm và vay vốn được dễ dàng hơn. Việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân xã sẽ chỉ giải quyết các nhu cầu cho người dân xã đó. Quỹ tín dụng có thể cập nhật thông tin một cách chặt chẽ, sát sao và kiểm soát nguồn vốn tốt hơn. Sẽ có những quy định và chính sách riêng của quỹ tín dụng mà các ngân hàng hoạt động cùng thời điểm không thể có.

Ở thời điểm hiện tại nhiều quỹ tín dụng có chính sách ưu đãi cho vay lãi suất thấp để hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp. Số vốn cho vay sẽ được dùng vào một số việc làm như mua máy nông nghiệp hoặc xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Số vốn vay có thể không đủ cho công trình hoặc mua sản phẩm nhưng toàn bộ vốn đều phải dồn vào đó. Quỹ tín dụng sẽ có sự kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện. Nếu số vốn không được dùng đúng mục đích sẽ bị phạt và thu hồi vốn. Những người dân khi tham gia vay vốn sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ.

Hiện nay số tiền vay được quy định tối đa là 100 triệu, lãi suất thấp được tính trong vòng 5 năm. Qua thời hạn 5 năm lãi suất sẽ tính tùy theo từng thời điểm và chắc chắn lãi suất sẽ cao hơn. Ví dụ số tiền vay về sẽ mua máy cày Kubota thì được vay tối đa là 100 triệu. Số tiền còn lại gia đình tự bỏ. Gia đình trả số tiền vay mua máy cày Kubota trong vòng 5 năm thì lãi suất rất thấp. Sau 5 năm lãi suất cao hơn. Quỹ tín dụng sẽ về kiểm tra máy cày Kubota và hóa đơn mua máy cày. Số tiền vay để mua máy cày Kubota không được dùng cho mục đích khác. Hầu hết người dân đều vay vốn để mua máy cày Kubota, máy tuốt và máy gặt. Rất ít người sử dụng vốn vay sai mục đích.