• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm

Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm

Theo quy định của luật BHXH thì khi tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm và người lao động đóng bao nhiêu phần trăm. Vấn đề này sẽ được chúng tôi làm rõ qua bài viết sau đây nhé.

Những thông tin liên quan đến BHXH mà bạn chưa nắm rõ thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình trong quá trình thực hiện các thủ tục BHXH.

Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm

Khi người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì họ sẽ được tham gia BHXH bắt buộc. Số tiền đóng BHXH này sẽ chia cho cả người lao động và doanh nghiệp cùng đóng. Theo quy định thì bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng 21,5% và người lao động sẽ đóng 10,5%. Trong đó chia đều cho cả BHXH, BHYT và BHTN. Với mức đóng này thì đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân công lớn thì số tiền tham gia BHXH cho người lao động là không hề nhỏ.

Thực trạng đóng BHXH cho người lao động tại các doanh nghiệp

Mặc dù Luật BHXH đã quy định rõ về trách nhiệm mà doanh nghiệp cần thực hiện trong việc đóng BHXH cho người lao động. Nhưng cho đến nay thì việc thực hiện các quy định đó không phải là doanh nghiệp nào cũng chấp hành một cách đầy đủ.  Có không ít trường hợp doanh nghiệp đã trốn đóng BHXH cho người lao động hoặc chiếm dụng tiền đóng BHXH  hàng tháng của người lao động. Thậm chí, trường hợp doanh nghiệp làm giả hồ sơ để hưởng chế độ BHXH cũng diễn ra ngày càng nhiều hơn và khó kiểm soát hơn. Điều này cho thấy là ý thức tham gia BHXH cho các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa cao. Doanh nghiệp vẫn chưa chú ý đến lợi ích của người lao động mà chỉ chăm lo cho lợi ích của mình. Chính điều này dẫn đến tình trạng không ít doanh nghiệp đã làm ngơ những quy định mà luật BHXH đã ban hành khiến cho lợi ích của người lao động bị ảnh hưởng không ít.

Trách nhiệm thuộc về ai

Để xảy ra tình trạng không thực hiện đúng quy định tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng cho người lao động như vậy một phần cũng là do sự quản lý thiếu chặt chẽ và nghiêm khắc của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó thì các chế tài xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm còn chưa có sự nghiêm khắc, chưa thể hiện được tính răn đe. Nếu so với số tiền mà doanh nghiệp chiếm đoạt hay không đóng BHXH cho người lao động thì số tiền phạt đó thật không phải là quá nhiều để doanh nghiệp phải lo sợ. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra chính là cơ quan BHXH cần có các biện pháp quản lý hiệu quả hơn nữa để có thể giúp cho người lao động có được quyền lợi chính đáng trong việc hưởng các chế độ BHXH. Điều này rất quan trọng trong việc tiến hành các chế độ an sinh xã hội mà Nhà nước đang có gắng thực hiện trong điều kiện phát triển của kinh tế đất nước như hiện nay. Đó là điều mà cả cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần phải lưu ý để thực hiện cho tốt.

Như vậy thì việc quy định bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng cho người lao động là điều mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ nghiêm khắc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình là hoàn toàn hợp pháp và tránh những rắc rối pháp lý về sau.