• Chia sẻ
  • Linh hoạt chi phí kiểm định nồi hơi

Linh hoạt chi phí kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi là một hợp đồng kéo dài giữa hai bên doanh nghiệp với nhau. Chi phí luôn là điều doanh nghiệp bên mua quan tâm.

Đã là một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, không có công ty nào không muốn tối thiểu hóa các loại chi hóa để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Ngoại trừ các chi phí phát sinh bất chợt làm hao hụt nguồn vốn, mức chi phí công ty tính toán luôn chỉ nằm trong một giới hạn cho phép nào đó. Chính vì thế, chi phí cố định dùng để mua cơ sở vật chất, hay chi phí cố định cho hợp tác kiểm định nồi hơi, cần trục,… cũng luôn được định sẵn ở một mức tương đối. Trong kiểm định nồi hơi, mức chi phí mà Nhà nước niêm yết dao động từ bảy trăm nghìn đồng cho nồi hơi có công suất dưới một tấn/giờ, cho đến khoảng bốn mươi triệu cho nồi hơi có công suất từ bốn trăm tấn/giờ trở lên. Và linh động những con số này chính là điều mà doanh nghiệp bên cung ứng phải hiểu được nếu như muốn hợp tác với doanh nghiệp bên mua.

Tùy thuộc vào mức công suất, giá cả cũng được định đặt ở mức hợp lý nhất có thể. Nhưng đó là trên cơ sở hợp tác lần một lần hai. Nếu như trong một bản kí kết kéo dài, bên cung ứng không linh hoạt trong xử lý chi phí, việc doanh nghiệp bên mua kết thúc hợp đồng mà không gia hạn thêm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ta đi mua hàng ngoài chợ, mua nhiều còn được tặng kèm vài thứ huống hồ đây là doanh nghiệp lớn, người ta không coi trọng mình nhưng mình thì cần người ta? Từ mức giá quy định của Nhà nước, hãy linh động và đưa ra các phương án marketing thích hợp cho doanh nghiệp sở hữu nồi hơi, đảm bảo giá tốt mà chất lượng vẫn tốt!

Thực ra chi phí kiểm định nồi hơi là không quá lớn đối với các doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư hàng tỉ. Nhưng về lâu về dài, nó luôn nằm trong khoản chi phí cố định mà doanh nghiệp phải bỏ ra định kì hằng năm, cũng là điều đáng cân nhắc nếu như đã làm kinh tế thị trường. Điều doanh nghiệp cung ứng cần làm là gạt bỏ sự cân nhắc đó, nỗ lực hợp tác với họ trên phương diện “hai bên cùng có lợi”.