• Doanh nghiệp
  • Biểu phí thế nào trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động?

Biểu phí thế nào trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động?

Huấn luyện an toàn nhằm mục đích cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng về an toàn lao động cho người lao động. Cũng như đa số các ngành khác, người lao động phải trả phí cho những khóa học huấn luyện an toàn của mình. Ở những ngành khác nhau thì sẽ có những mức độ huấn luyện an toàn khác nhau, và tất nhiên, biểu phí cũng sẽ khác nhau.

 

Huấn luyện lao động có nhiều khóa khác nhau. Biểu phí chung cho mặt bằng hiện nay cần tham khảo để nắm phí cho doanh nghiệp có ý định học lớp huấn luyện lao động.

Bảng biểu phí cho huấn luyện an toàn lao động có nhiều nhóm cho công tác huấn luyện. Chia làm 4 nhóm khác nhau cho công tác huấn luyện.

Nhóm 1 dành cho lớp huấn luyện là cán bộ quản lý của doanh nghiệp. Chi phí để đào tạo tại doanh nghiệp. Tới tại địa điểm doanh nghiệp giảng dạy thì chi phí tính theo khóa dưới 20 người dao động 7,5 triệu đến 8 triệu/ khóa học. Đối với khóa học 20 người đến 40 người thì 9 triệu/ khóa học. Đối với lớp 40 người đến 60 người thì 11 triệu/ khóa. Khóa 60 người đến 100 người khóa học 13 triệu/ khóa. Theo thực tế giá sẽ có sự điều chỉnh nhưng không cao hơn. Đối với doanh nghiệp ở tỉnh chi phí cộng thêm các khoản đi lại cho giảng viên.

Đối với lớp huấn luyện tại hội trường của nhà huấn luyện tính theo đầu người. 500.000 đồng/ 1 học viên. Lớp số lượng tùy vào đăng kí, nếu đủ sẽ chốt khóa học.

Nhóm 2 dành cho lớp huấn luyện là cán bộ chuyên trách an toàn lao động của doanh nghiệp. Chi phí đến doanh nghiệp đào tạo dưới 20 người thì sẽ 11 triệu/ khóa. Nếu từ 20 đến 40 người thì 13 triệu/khóa. Từ 40 đến 60 người thì 15 triệu /khóa cho 5 ngày. Còn nếu chi phí tạo hội trường của bên huấn luyện an toàn thì 1,5 triệu/ học viên. Đối với nhóm 3 có môi trường làm việc và người làm công tác yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động thì đến tại doanh nghiệp huấn luyện dưới 20 học viên thì 7 triệu/ khóa. Từ 20 đến 40 người thì 9 triệu/ khóa. Từ 40 đến 60 người thì 11 triệu/ khóa. Tới tại nơi tổ chức giảng dạy tính theo học viên 1.5 triệu/ người.

Nhóm 4 là nhóm trừ 3 nhóm trên là những công nhân tại doanh nghiệp. Số lớn trong doanh nghiệp. Chi phí đào tạo tại doanh nghiệp, nếu dưới 50 người thì 7 triệu./ khóa. Từ 50 đến 100 người khóa học 9 triệu/ khóa. Từ 100- 200 người thì 11 triệu/ khóa. Khóa mà 200 - 300 người thì 13 triệu/khóa

Huấn luyện an toàn lao động tương đối cao nhưng nếu kết quả mang lại nhiều hơn thế thì việc này rất cần thiết.