Khái quát vận tải hàng hóa đường biển

Một vài thông tin khái quát vận tải container đường biển hàng hóa hiện nay sẽ phần nào giúp mọi người có được cái nhìn chung và cơ bản nhất, qua đó hiểu rõ hơn về lĩnh vực này ở thời điểm hiện tại.

Khái quát vận tải hàng hóa đường biển

Sau thời gian dài tồn tại và phát triển của lĩnh vực giao nhận hàng hóa trên biển, phương thức vận tải đường biển bắt đầu được trọng dụng và đưa vào sử dụng thường xuyên hơn trong mỗi lần vận chuyển hàng của các doanh nghiệp, trong cả vận tải nội địa và quốc tế. Để có thể hiểu nhiều hơn về lĩnh vực này hiện giờ, bạn có thể tìm thấy thông tin mà chúng tôi đề cập tới trong bài viết hôm nay.

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển.

- Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế hiện nay.

- Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.

- Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tàu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

- Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển là giá thành thấp. Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:

    + Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.

    + Tốc độ của tàu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tàu biển còn bị hạn chế

Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:

    + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

    + Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.

Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế

- Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển

- Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.* Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển

- Các tuyến đường biển: Là các tuyến đường nối hai hay nhiều cảng với nhau trên đó tầu biển hoạt động chở khách hoặc hàng hoá

- Cảng biển: Là nơi ra vào neo đậu của tầu biển, là nơi phục vụ tàu và hàng hoá trên tầu và là đầu mối giao thông quan trọng của một quốc gia có biển.

- Phương tiện vận chuyển: Phương tiện vận tải biển chủ yếu là tàu biển, tàu biển có hai loại: tàu buôn và tàu quân sự.

Tàu buôn là những tàu biển được dùng vào mục đích kinh tế trong hàng hải. Tàu chở hàng là một loại tàu buôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong đội tàu buôn.