• Doanh nghiệp
  • Những việc cần xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Những việc cần xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Đối với cơ quan chức năng, việc tìm hiểu các tình huống xảy ra và xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết là công việc rất quan trọng. Nếu xử lý không khéo thì rất có thể tạo nên ảnh hưởng dư luận không tốt. Đặc biệt là với những người liên quan đến doanh nghiệp tư nhân.

Có rất nhiều trường hợp cần đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Bởi thực tế thì chính bản thân các doanh nghiệp cũng không biết là phải làm như thế nào mới có thể đảm bảo các thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Những việc cần xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Các trường hợp cần xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết không phải là ít. Tùy theo việc chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi chết có để lại di chúc hay không và có người thừa kế hay không mới có thể đưa ra các xử lý tốt nhất.

Nếu trường hợp người chủ doanh nghiệp tư nhân có di chúc sau khi chết thì công việc còn lại khá đơn giản. Cơ quan chức năng chỉ cần chiếu theo di chúc của chủ doanh nghiệp tư nhân mà thực hiện là được. Nếu trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi chết không có di chúc nhưng có người thừa kế theo các hàng mà pháp luật quy định thì có thể giao doanh nghiệp lại cho người thừa kế. Tất nhiên là các trách nhiệm pháp lý có liên quan khác sẽ do người thừa kế thực hiện.

Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có di chúc cũng không có người thừa kế thì việc xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ phức tạp hơn. Cơ quan chức năng sẽ liên hệ để tìm hiểu về tình hình doanh nghiệp, thống kê số nợ kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân đó.Việc thực hiện xử lý đối với doanh nghiệp tư nhân khi người chủ doanh nghiệp đã chết không hề đơn giản. Cơ quan chức năng phải là người đứng giữa để giải quyết các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của doanh nghiệp một cách hợp lý, tránh tình trạng xảy ra kiện tụng rắc rối về sau.

Sở dĩ có sự khó khăn trong việc xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết là do doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mang tính chất đặc thù riêng. Nó không giống như các loại hình doanh nghiệp khác ở chỗ là:

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

- Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với kết quả của hoạt động kinh doanh bằng tất cả tài sản của mình. Vì thế mà khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì các khoản nợ cần phải được thanh toán bằng tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.

- So với các loại hình doanh nghiệp khác thì việc xử lý đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ khó khăn hơn vì nó liên quan đến yếu tố trách nhiệm vô hạn theo quy định của pháp luật đối với chủ doanh nghiệp tư nhân khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Nói tóm lại, xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết không phải là chuyện đơn giản. Vì thế, mọi người , đặc biệt là cơ quan chức năng cần phải lưu ý thật kỹ các thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật để xử lý cho chính xác và hợp lý.